รายละเอียดข่าว

สสว.จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายให้บริการส่งเสริม SME แก่กลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง จ.นราธิวาส