รายละเอียดข่าว

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มทักษะการขายสินค้าผ่าน TIKTOK หลังจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่ง กูรู เข้าอบรม จนเชี่ยวชาญ