รายละเอียดข่าว

ปัตตานีจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุน SME